ნოვა გილოცავთ მარიამობის დღესასწაულს

კათარზისის მასპინძელია ნოვა

 

საქართველოს 6 ქალაქსა და რაიონში არსებობს კათარზისი, კომპლექსური დახმარების ცენტრი, სადაც თავმოყრილია ის გადაუდებელი სოციალური სამსახურები, რომლებიც აქტუალურია მოხუცებულთათვის ... 

თბილისის კათარზისი დღეში 310 ადამიანს აპურებს.

მარიამობის აღსანიშნად კათარზისს ნოვამ უმასპინძლა.

გილოცავთ მარიამობის დღესასწაულს!