ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე

ბავშვთა დაცვის დღე ნოვაში

 

1 ივნისს ნოვამ ბათუმისა და თბილისის ფილიალში თანამშრომლების ბავშვებს უმასპინძლა!

წვეულებაზე, ბავშვების განწყობაზე ზღაპრის გმირებმა და მხიარულმა ჯამბაზებმა იზრუნეს.  

1950 წლიდან ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე მრავალ ქვეყნაში აღინიშნება და წარმოადგენს იმის შეხსენებას, რომ სახელმწიფო ვალდებულია, უზრუნველყოს თითოეული ბავშვის კეთილდღეობა, რაც გულისხმობს მათი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის, ხელმისაწვდომი განათლებისა და ცხოვრების სათანადო პირობებით სარგებლობის უფლებათა განხორციელებას.

ჩვენ ვზრუნავთ ბავშვებზე და ვიცავთ მათ უფლებებს