კათარზისის მასპინძელია „ნოვა“

კათარზისის 310 ბენეფიციარს სააღდგომოდ კომპანია ნოვამ უმასპინძლა და განსხვავებული მენიუ დაახვედრა.

 

 „ფინანსურ მხარდაჭერასთან ერთად მნიშვნელოვანია ფიზიკური გვერდში დგომა, საახალწლოდ და სააღდგომოდ  კომპანიის თანამშრომლები მოდიან და ახარებენ ჩვენს მოხუცებს, რაც მათთვის მნიშვნელოვანია. მთავარი ისაა, რომ ნოვა ხდება მაგალითი სხვა ორგანიზაციებისათვის“. - აღნიშნა ნანა მუსხელიშვილმა „კათარზისის“ პრეზიდენტის მოადგილემ. 

 

კომპანია ნოვა 2008 წლიდან კათარზისის მხარდამჭერია.