მისია

მაღალი კონკურენციის პირობებში კომპანიის მიზანია განვითარებული ინფრასტრუქტურით, მაღალკვალიფიცირებული თანამშრომლებით და გაუმჯობესებული სერვისებით უპასუხოს თანამედროვე გამოწვევებს და იტვირთოს მისია, რომლის ამოსავალია აწარმოოს უფრო მეტი ქართული პროდუქტი და შესთავაზოს მომხმარებელს მაღალხარისხიანი სამშენებლო და სარემონტო მასალები.