ექსპორტი

ნოვამ მეზობელ ქვეყნებში იმპორტირებული პროდუქციის რეექსპორტი 2007 წლიდან, ხოლო  წარმოებული პროდუქციის ექსპორტი წარმოების დაწყებისთანავე დაიწყო.

განსაკუთრებული მოწონებით სარგებლობს ნოვას წარმოებული ავზები მეზობელ სომხეთში.  შესაბამისად მაღალია მოთხოვნაც.

ავზების გარდა, ნოვა სხვადასხვა ფორმის სასახურავე მასალების  ექსპორტსაც ახორციელებს.

ნოვა გახლავთ თურქული ბრენდის, „იზოჯამის“ ოფიციალური წარმომადგენელი სომხეთში, შესაბამისად „იზოჯამის“ ენერგოეფექტური საიზოლაციო პროდუქციის რეექსპორტიც მუდმივ რეჟიმში ხორციელდება.

ყოველწლიურად იზრდება ნოვას პარტნიორების რიცხვი და მატულობს, როგორც ნოვას წარმოებული პროდუქციის იმპორტი, ასევე იმპორტირებული ბრენდების რეექსპორტი მეზობელ ქვეყნებში.