თუ ირჩევთ მეტალოკრამიტის ფურცელს

თუ თქვენ ირჩევთ მეტალოკრამიტის ფურცელს თქვენი სახლის გადასახურად აუცილებელია გავითვალისწინოთ შემდეგი დეტალები.
შეკვეთისას გაარკვიეთ მეტალოკრამიტის ფურცლის სიგანე და ე.წ მუშა სიგანე; მეტალოკრამიტის ფურცლის სიგრძე განისაზღვრება ბიჯის შესაბამისად (მაგ. 300მმ). როგორც წესი ფურცლის სიგრძე უნდა შეესაბამებოდეს ქანობის სიგრძეს. მიუხედავად მეტალოკრამიტის ფურცლის სიმსუბუქისა სიგრძე რაღა თქმა უნდა უსასრულო არ შეიძლება იყოს. მეტალოკრამიტის ფურცლის ბოლოები იჭრება ბიჯის ზომის შესაბამისად (გადახურვისას თუ ფურცელი ადგილზე იჭრება ვიზუალური სილამაზისა და სრულყოფისთვის აუცილებელია ბიჯის ტალღის სისრულის გათვალისწინება) მოლარტყვა უნდა შეესაბამებოდეს მეტალოკრამიტის ბიჯის ზომას, მაგალითად თუ მეტალოკრამიტის ბიჯი 30 სმ-ია, მოლარტყვა ყოველ 30სმ-ში უნდა მოხდეს; შემდეგი ეტაპი სახურავზე წყალსაწრეტი სისტემა მზადდება; წყალსაწრეტი სისტემის შემდეგ ხდება სახურავის იზოლაცია, რომელიც სხვადასხვაგვარი შეიძლება იყოს. სახურავის თბოიზოლაციის საუკეთესო საშუალება  მინაბამბა და ქვაბამბა, ხმაგაუმტარობისთვის გამოიყენებენ პენოპლასტსაც...  შემდეგი ეტაპი სახურავის ფურცლის დამაგრებაა. აუცილებელია სწორად დამაგრდესშურუპი. შურუპი სახურავის სიბრტყის მიმართ 90 გრადუსით უნდა დამაგრდეს; ბოლო ეტაპი კეხების დამაგრებაა.