პროფნასტილის სახურავით გადახურვისას

პროფნასტილის ფურცლით გადახურვა

პროფნასტილის ფურცლით  (ე.წ. პროფილირებული ფენილით) გადახურვის შემთხვევაში გადახურვის მოსამზადებელი სამუშაოები განსხვავებულია.
მოლარტყვა დამოკიდებულია სასახურავე მასალის სისქეზე. სპეციალისტები ამ შემთხვევაში ითვალისწინებენ  გარემო  პირობებსაც (დიდთოვლიანობა, ქარი და ა.შ)  მოლარტყვის შემდეგ სახურავზე წვიმსაწრეტი სისტემა მზადდება; შემდეგი ეტაპი სახურავის იზოლაციაა;  
შემდეგი ეტაპი სახურავის ფურცლის დამაგრებაა. აუცილებელია  სწორად დამაგრდეს შურუპი . შურუპი სახურავის სიბრტყის მიმართ 
90 გრადუსით უნდა დამაგრდეს; ბოლო ეტაპი კეხების დამაგრებაა.