სწორი ფურცლოვანი გადახურვა

სწორი ფურცლოვანი გადახურვა

ფურცლით გადახურვის შემთხვევაში ზედაპირი უნდა მოილარტყოს სრულად შემდეგი ეტაპი სახურავის იზოლაცია და წვიმსაწრეტი სისტემის მომზადებაა. მოლარტყვის შემდეგ ხდება სახურავის ფურცლების მომზადება. ფურცელი უნდა დაიჭრას 50 სმ-იან ან 60 სმ-ის სიგანეზე. ფურცლით 
გადახურულ სახურავზე ვიზუალურად ლურსმანი არ ჩანს რადგან ის ფურცლის ქვეშ რჩება. ფურცლები კი მაგრდება სპეციფიური სამაგრებით (ე.წ ლენტებით), რომელიც მზადდება იგივე ფურცლით რითიც იხურება სახურავი. ლენტები, როგორც წესი 50-60 სმ-ის დაშორებით მაგრდება.