აწარმოე საქართველოში პროექტის ფარგლებში, ნოვა ახალ საწარმოს ხსნის