აგრაფი 20 სმ-იანი სიმაღლის (0.80X30X460 მმ მოთუთიებული ნაგლინისაგან)