ქვაბამბა (ფოლგიანი 40კგ/მ3)-5X120X500სმ-(6მ2-იანი რულონი)

ქვაბამბა (ფოლგიანი 40კგ/მ3)-5X120X500სმ-(6მ2-იანი რულონი)

Specifications

  • Brand: IZOCAM
  • Country: Turkey
  • Unique ID: 8916
Product features

Related products