ქვაბამბა (უფოლგო 110კგ/მ3)-3X60X120სმ-(8 ცალიანი შეკვრა)

ქვაბამბა (უფოლგო 110კგ/მ3)-3X60X120სმ-(8 ცალიანი შეკვრა)

Specifications

  • Brand: IZOCAM
  • Country: Turkey
  • Unique ID: 9616
Product features

Related products