ქვაბამბა (უფოლგო 70კგ/მ3)-5X60X120სმ-(8 ცალიანი შეკვრა)

ქვაბამბა (უფოლგო 70კგ/მ3)-5X60X120სმ-(8 ცალიანი შეკვრა)

Specifications

  • Brand: IZOCAM
  • Country: Turkey
  • Unique ID: 8918
Product features

Related products